Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს
 
ჩვენი მიზანია, გაგაცნოთ, როგორ ამუშავებს და იყენებს შპს მაქს სერვისი (ს/ნ: 437371416) (შემდგომში „კომპანია“  ჩვენ მიერ მართულ Georgian.ge-ს („ვებ-გვერდი“). თქვენს პერსონალურ მონაცემებს.
წინამდებარე დოკუმენტში განვმარტავთ პრინციპებს, რომლითაც ვხელმძღვანელობთ თქვენი პერსონალური მონაცამების დამუშავებისას, ასევე განვიხილავთ თუ როგორ უზრუნველყოფს კანონმდებლობა თქვენი უფლებების დაცვას. ასევე დეტალურად მოგაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ თუ რა ტიპის პერსონალურ მონაცემებს აგროვებს კომპანია თქვენ შესახებ მაშინ როდესაც ხდებით ჩვენი მომხმარებელი და როგორ ხდება ამ მონაცემების გამოყენება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის. აგრეთვე, როგორ მუშავდება მონაცემები საქართველოს კანონმდებლობისა და მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგლამენტის (GDPR) შესაბამისად.
ჩვენ, შპს მაქს სერვისი (ჯორჯიან.ჯი) ვაცხადებთ რომ:
 
  • დავიცავთ თქვენი მონაცემების კონფიდენციალურობას;
  • არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს უკანონოდ;
  • თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად, მოგაწვდით სრულ და დეტალურ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით
ვინ ვართ ჩვენ
 
შპს მაქს სერვისი (ს/ნ: 437371416) (შემდგომში „კომპანია“  ჩვენ მიერ მართულ Georgian.ge-ს („ვებ-გვერდი“). წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებულ ციფრული კომერციის ერთ-ერთი ინოვაციურ პლატფორმას,   www.Georgian.ge | ჯორჯიან.ჯი - ქართული,  სტარტაპ კომპანიაა, რომელიც მზად არის  დაეხმაროს, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე  მსოფლიოში მოქმედ მცირე, საშუალო თუ მსხვილ კომპანიებს ყიდვა-გაყიდვაში, რეკლამირებაში.  რომელიც წინამდებარე პოლიტიკის მიზნებისთვის მოქმედებს, როგორც მონაცემთა დამმუშავებელი.
საიდენტიფიკაციო კოდი: 437371416
 
იურიდიული მისამართი: გრიშაშვილის  2A, ბათუმი, საქართველო ჩვენს შესახებ მეტი იხ. ვებგვერდზე: https://www.georgian.ge/about-us

როგორ გიცავთ კანონი
 
თქვენი უფლებები დაცულია საქართველოს კანონმდებლობითა და და მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგლამენტის (GDPR) შესაბამისად. შესაბამისად, ზემოაღნიშნული რეგულაციების საფუძველზე თქვენ უფლება გაქვთ, მოგვთხოვოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს.
თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად, ბანკი ვალდებული იქნება, მოგაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.
 
ჩვენ უფლება გვაქვს, გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არებობს კონკრეტული სახელშეკრულებო ან/და კანონისმიერი საფუძველი.

მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიის მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება არ არის თქვენთვის ზიანის მომტანი.
არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემების დამუშავება დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობისა და არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.
მოძებნეთ ქალაქი ან აირჩიეთ პოპულარული კატეგორიიდან
The account with the email address already exists on the site. To synchronize with Social Network Login plugin please enter the password to your account on the site.